Uiteraard besteed ik veel aandacht en zorg aan mijn website. Mijn blogs zijn gebaseerd op mijn persoonlijke beleving. Het kan  zijn dat informatie inmiddels veranderd is, of achterhaald is. De smaak van Margot is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit mijn publicaties.